FRÅN STRATEGI TILL HANDLING

Varför är det så svårt att åstadkomma förändring? I många företag och organisationer upplever man att till och med en efterlängtad förändring kan bjuda oväntat motstånd. Alla kanske inte vill eller förstår varför verksamheten behöver förändras. Ibland beror det på otydligt chefskap. Ibland är ledningen inte överens. Eller så är medarbetarna inte beredda. Faktum kvarstår - trots allt arbete som har investerats i strategidokument, affärsplaner och organisations-
scheman, händer ingenting. Varför är det så? Svaren är förstås lika många som det finns företag att fråga. Men en sak har de alla gemensamt, de drivs av människor.