Relationer bygger framgångsrika företag

Alla företag består av individer, människor med olika förmågor, kända eller okända, utnyttjade eller outnyttjade. Människor som påverkar varandra, som kan lyfta fram det bästa ur varandra eller ta fram det sämsta i varandra. I en grupp kan det räcka med att en eller par individer är aktivt engagerade och sprider positiv energi för att det ska påverka andra. Ett par personers engagemang och positivism kan lyfta ett helt företag. På samma sätt kan negativ inställning och konflikter dra ett företag nedåt. Genom att arbeta för aktivt ansvar och förutse och förebygga konflikter tidigt kan enorma värden skapas! Tillsammans skapas en bättre arbetsplats, mer energi, mer fokuserade insatser och ett lönsammare företag.

TotalSDI - ett dialogverktyg som fungerar

TotalSDI är ett konkret, tydligt och visuellt hjälpmedel för att bygga den kollektiva intelligensen.

Affärsanpassade program

Er egen väg framåt med program anpassade till er unika situation.

Medarbetare som tar ansvar

Företag som vill skapa en kultur där medarbetare tar ägarskap och initiativ.

Have a Nice Conflict

För företag som vill bygga en organisation med konfliktkompetenta individer. Det frigör energi och skapar lönsamhet.

Att leda som kvinna

För dig som vill säkerställa ett modernt ledarskap genom förmågan att bygga relationer och skapa genusmedvetenhet.

Certifiering Genos EI

Vi är stolta och glada att nu representera ett nytt kartläggningsverktyg i Sverige: Genos EI. Genom kartläggningen ges en tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns utvecklingspotential. Genos EI är evidensbaserad och...

Certifiering CoreStrengths & SDI 2.0

Nu har vi släppt ytterligare tillfällen för grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0. Den kommer vara helt virtuellt på plattformen Zoom. Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet "Resultat genom Relationer". Denna grundcertifiering...

Nyckeln till lyckad försäljning

En exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare. Atoll har tillsammans med Robert Brederman från Highlights skapat en exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare. Den är praktiskt upplagd med diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Antalet deltagare är begränsat till max12 personer.  Först till kvarn...

Bli en bättre pedagog med kunskap om hjärnan

En exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare Atoll har tillsammans med Anna Tebelius Bodin skapat en utbildning för dig som är SDI-handledare. Utbildningen består av en grundkurs och fortsättningskurs inom områdena lärande och motivation samt självledarskap och välbefinnande. Du får kunskaper om hur hjärnan...

Infomöte om Genos EI – ny kartläggning

Under våren 2021 kommer vi att introducera ett nytt kartläggningsvertyg i Sverige: Genos EI. Genom kartläggningen fås en tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns utvecklingspotential. Den finns som självskattning, 108° och...
Atoll levererar alltid enligt överenskommelse och med mycket goda resultat.
Anna Gangnor Nyström

Manager Global Competence Development, Xylem Water Solutions

Genom smarta verktyg, ett enastående engagemang samt med enkelhet och långsiktighet har Atoll hjälp oss till att ta flera steg till att bli branschens bästa chefer.
Therese Nilsson

HR-chef, AB Åbro Bryggerier