Relationer bygger framgångsrika företag

Alla företag består av individer, människor med olika förmågor, kända eller okända, utnyttjade eller outnyttjade. Människor som påverkar varandra, som kan lyfta fram det bästa ur varandra eller ta fram det sämsta i varandra. I en grupp kan det räcka med att en eller par individer är aktivt engagerade och sprider positiv energi för att det ska påverka andra. Ett par personers engagemang och positivism kan lyfta ett helt företag. På samma sätt kan negativ inställning och konflikter dra ett företag nedåt. Genom att arbeta för aktivt ansvar och förutse och förebygga konflikter tidigt kan enorma värden skapas! Tillsammans skapas en bättre arbetsplats, mer energi, mer fokuserade insatser och ett lönsammare företag.

TotalSDI - ett dialogverktyg som fungerar

TotalSDI är ett konkret, tydligt och visuellt hjälpmedel för att bygga den kollektiva intelligensen.

Affärsanpassade program

Er egen väg framåt med program anpassade till er unika situation.

Medarbetare som tar ansvar

Företag som vill skapa en kultur där medarbetare tar ägarskap och initiativ.

Have a Nice Conflict

För företag som vill bygga en organisation med konfliktkompetenta individer. Det frigör energi och skapar lönsamhet.

Att leda som kvinna

För dig som vill säkerställa ett modernt ledarskap genom förmågan att bygga relationer och skapa genusmedvetenhet.

Certifiering CoreStrengths & SDI 2.0 mars 2022

Grundcertifiering som ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer”.

EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

Medvetenhet om andra är en förutsättning för att kunna skapa en empatisk miljö där människor känner sig inkluderade och sedda.

EI kompetens 1 – Självkännedom

Självkännedom är en kritisk kompetens för att kunna bidra till en sund och kreativ arbetsmiljö. Du behöver börja med dig själv.

Emotionell intelligens EI består av 6 kompetensområden

Emotionell intelligens kan översiktligt beskrivas som medvetenhet om sig själv och andra.
Dessa två storheter kan i sin tur delas upp i 6 tydliga kompetensområden.

Vad är emotionell intelligens EI?

Emotionell Intelligens (EI) är förmågan att uppfatta, förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Denna förmåga är lika viktiga som ditt intellekt (IQ) när det kommer till att skapa framgång och välmående i ditt yrkesliv och ditt privatliv. 

Atoll levererar alltid enligt överenskommelse och med mycket goda resultat.
Anna Gangnor Nyström

Manager Global Competence Development, Xylem Water Solutions

Genom smarta verktyg, ett enastående engagemang samt med enkelhet och långsiktighet har Atoll hjälp oss till att ta flera steg till att bli branschens bästa chefer.
Therese Nilsson

HR-chef, AB Åbro Bryggerier