Affärsanpassade program

Er egen väg framåt med program anpassade till er unika situation.
Många företag har en utarbetad strategi och taktiska planer för sin resa framåt – genom oss blir alla berörda parter motiverade, engagerade och målinriktade! Förr sa man alltid att vid förändring måste man först ändra sin attityd och sen ändra sitt beteende. Ny hjärnforskning visar att det bästa sättet att ändra ett invant beteende är att börja göra ”det nya” och när man ser positiva effekter med det nya beteendet så ändrar sig attityden. Vår arbetsmetodik: Initiera – Träna – Lämna över Under utbildningen får deltagarna träna in nya beteenden. Vi ser till att alla behärskar sin nyvunna kunskap för att sedan lämna över förändringsprocessen till er.

Referenser

När vi på Systemair beslutade att starta en koncernövergripande ledarskapsutbildning fanns Atoll med från start. De hade tidigare bidragit i en säljträningsutbildning och nu tog vårt samarbete ny fart och ett nytt program skapades i formen ”Train the trainer” (TTT).

Systemairs ”Corporate Culture Concept” (3C) med fyra fokusområden la grunden till en kedjeutbildning inom bolaget som märks i vardagen. Atoll skapade helheten i detta program och paketerade det i ett format som gör det enkelt för alla ledare att efter genomförd utbildning själva föra den vidare i sin organisation. De olika modulerna togs fram i ett samarbete mellan Atoll och bolagsledningen och modulerna i utbildningspaketet kan anpassas till längre eller kortare pass vilket gör det enkelt att använda ofta. Atoll stod även för hur paketeringen skulle kommuniceras inom koncernen.

Ett av målen var att skapa en gemensam nomenklatur inom koncernen och det har detta program verkligen lyckats med.

Systemair har en lång tradition av att göra saker på sitt eget sätt, ”the Systemair way”. Atoll har en inställning och kompetens som gör detta möjligt. Stödet de ger under processen är mycket professionellt. På cirka sex månader togs hela konceptet fram och hela paketeringen med videos och konkreta underlag finns på vårt intranät. Ett otroligt bra stöd för formen TTT vilket ger en kick i hela implementeringen.

”Det märks i vardagen”, ”Vi talar samma språk eftersom våra Standards & Values nu är tydliga”, ”Ledarskapskulturen har satt sig väl” är några citat som sagts efter genomförd utbildning.
Vi har sett ett stort värde i samarbetet med Atoll vilket innebär att vi planerat en fortsättning tillsammans.

Olle Glassel

Sales and Marketing, Systemair

Xylem Water Solution genomförde en stor upphandling angående extern utbildning. Atoll var en av två utbildningsleverantörer som företaget valde att jobba med. –Vi sökte ett partnerskap, ett genuint intresse för oss som kund. Någon som delar vår syn att en utbildning ska vara upplevelsebaserad och att programmen är interaktiva och intressanta.

Resultat:
Atoll har utbildats i våra ledarskapskompetenser och värderingar som alla våra chefer skall kunna och leva efter. De vet vilka förväntningar vi har på våra chefer. De känner väl till vår Code of Conduct och våra värderingar. De har en samsyn med oss om ledarskap. De talar vårt språk vid utbildningarna och levererar en unikt anpassad utbildning för oss. Atoll levererar alltid enligt överenskommelse och med mycket goda resultat. Det gör dem till en bra partner och det är bra för oss.

Anna Gangnor Nyström

Manager Global Competence Development, Xylem Water Solutions

Som i ett led i nästa steg i Stockholm Globe Arenas utveckling såg jag ett behov av att arbeta med ledningsgruppen i syfte att utveckla vårt samarbete med målet att bli en högpresterande grupp. Under ledning av Atoll har vi aktivt arbetat med relationsprocessen, d.v.s. hur vi på ett ännu bättre sätt kan utnyttja och bygga varandras styrkor, förutse och förebygga konflikter samt skapa en grupp med stor tillit till varandra där våra olika personligheter och förmågor får fritt spelrum. För mig var det viktigt att skapa ett program som hjälper oss att ändra våra beteenden och inte bara stanna vid nya insikter. Atolls stora kunskap och fokus på relationsprocessen var en central del i mitt val av leverantör. Utmärkande för Atolls sätt att arbeta är att med små effektiva medel skapa en miljö där vi både vill och vågar göra det som krävs av oss för att utvecklas. Vilket är precis vad som skett. Idag finns en hög grad av trygghet och tillit, vi utmanar varandra och håller varandra ansvariga för det vi åtagit oss att göra.
Marie Lindqvist

VD, Stockholm Globe Arenas

När vi på Åbro Bryggerier skulle skapa en gemensam ledarskapsplattform för alla chefer var det ett enkelt val att välja Atoll då jag hade arbetat med dem tidigare och var mycket nöjd med samarbete och resultat. Syftet med utbildningen var att ge alla chefer en grundläggande samsyn på vad ledarskap på Åbro är. Att stärka våra chefer till bättre ledare är att stärka alla medarbetare, på så sätt får vi en samspelt organisation, som driver mot gemensamt uppsatta mål, där vi ständigt är på väg och alltid har viljan att ge och ta ansvar. Atoll har levererat ett skräddarsytt ledarskapsprogram där de har gjort ett synnerligen bra arbete för att anpassa innehållet till Åbros utmaningar och förutsättningar, vi upplever att vi under hela processen har haft samsyn på vad ledarskap är. Atoll är enkla, snabba, strukturerade och roliga att samarbeta med – de ser möjligheter och lösningar och vågar tänka utanför ramarna. Atoll är en stadig följeslagare och en perfekt sparring-partner. De har gett organisationen och alla chefer förutsättningar att nu själva ta över stafettpinnen för att driva sin egen utveckling vidare. Ledarskapsprogrammet är en del i en process för vidare aktiv inlärning och personlig utveckling i ledarrollen där ett långsiktigt samarbete med Atoll är av yttersta vikt. Genom smarta verktyg, ett enastående engagemang samt med enkelhet och långsiktighet har Atoll hjälp oss till att ta flera steg till att bli branschens bästa chefer.
Therese Nilsson

HR-chef, AB Åbro Bryggerier

Kontakta oss för att veta mer om Affärsanpassade program

1 + 12 =

Share This