Vad är emotionell intelligens EI?

Emotionell Intelligens (EI) är förmågan att uppfatta, förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Denna förmåga är lika viktiga som ditt intellekt (IQ) när det kommer till att skapa framgång och välmående i ditt yrkesliv och ditt privatliv. 

läs mer

SDI-handledardag

SDI-handledardag 2022 – anmälan är nu öppen. Varmt välkommen till 2022 års handledardag för dig som är SDI-certifierad.Vi är så glada att kunna erbjuda fysiska dagar igen och att vi äntligen kan träffas. Dessa värdefulla dagar som så många uppskattar för...

läs mer

Infoträff om emotionell intelligens

Varför investera i emotionell intelligens? Jo, för att emotionell intelligens går att utveckla (det är kompetens) och det ökande intresset indikerar att det kommer vara en given nyckelkompetens på alla arbetsplatser inom en snar framtid.Medvetenhet om hur vi framstår...

läs mer

Infomöte om Genos EI – ny kartläggning

Under våren 2021 kommer vi att introducera ett nytt kartläggningsvertyg i Sverige: Genos EI. Genom kartläggningen fås en tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns...

läs mer

TemaTimme – en timmes samtal på ett tema i taget

Baserat på de önskemål som kommer in på ämnen som vi som SDI-handledare har behov och önskemål att samtala med varandra om har vi lagt upp en serie som vi kallar för TemaTimme. En timmes samtal med ett ämne, ett tema, i taget. Välkommen att höra av dig med fler ämnen...

läs mer

Vem är det som bär ansvaret för att en grupp utvecklas?

Det var en frågeställning vi samtalade om på Frukostsamtalet i fredags. Samtalet ledde till reflektioner som: "Det är ett delat ansvar mellan chef och medarbetare” ”Chefen har ansvar att förstå att gruppen behöver förstå hur grupputveckling fungerar.” ”Medarbetare och...

läs mer

Organisationskultur på gott och ont.

Hur mycket måste vi anpassa oss på vårt arbete och hur mycket ”kostar” det? Är det ok att vara sig själv i den rådande organisationskulturen på sin arbetsplats? De flesta befinner sig i en både komplex och krävande arbetsmiljö. Vi har våra egna förväntningar på oss...

läs mer

Organisationskultur på gott och ont.

Hur mycket måste vi anpassa oss på vårt arbete och hur mycket ”kostar” det? Är det ok att vara sig själv i den rådande organisationskulturen på din arbetsplats? De flesta befinner sig i en både komplex och krävande arbetsmiljö. Vi har våra egna förväntningar på oss...

läs mer
Share This