Att leda som kvinna

För dig som vill säkerställa ett modernt ledarskap genom förmågan att bygga relationer och skapa genusmedvetenhet.
Många företag vill ha fler kvinnor på ledande positioner och skapar därför nätverk, mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor i tron att detta är något kvinnor saknar. Vi är övertygade om att det istället handlar om att förändra kulturen i företaget eller organisationen! Kultur förändras med hjälp av ledarskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de två viktigaste framgångsfaktorerna för ledarskap – förmågan att bygga bra relationer och förståelsen för genuspräglingens påverkan på ledarskap. Det senare vilar på mångårig kunskap och erfarenhet som utvecklats genom flera decenniers arbete med ledarskap och genus. Vi stöttar företagsledningar i att leda den nödvändiga kulturförändringen för att ta vara på kvinnor och den affärspotential som kan frigöras. Centralt i våra uppdrag är att chefer får fördjupa sig i att hitta sitt eget bästa sätt att leda.

Referenser

Kontakta oss för att veta mer om Att leda som kvinna

8 + 8 =

Vill du veta mer?

Läs mer om hur ni kan få ett mer jämställt ledarskap.
Share This