SDI handledarutbildning : Mobilappen

SDI handledarutbildning : Mobilappen

Handledarutbildning i SDI, träningspass SDI mobilapp

Under en timme går vi igenom SDI-mobilappen.

Efter denna timme kommer du känna dig trygg och inspirerad att börja använda den. Du kommer se vilka mervärden den tillför för de personer du handleder i SDI och hur appen både ökar och förlänger värdet av din handledning.

 • Var du hittar appen
 • Inloggning
 • Se sitt eget SDI-resultat
 • Jämföra med andra personer
 • Snabbguide i kommunikation
 • Notiser och anslutningsförfrågningar
 • Se olika konton

Detta träningspass ger dig en möjlighet att utforska appen tillsammans med oss och andra SDI-handledare. Vi delar våra erfarenheter av att använda den både för enskilda personer och i grupper.

Plats:
Webbutbildning via Zoom. Inbjudan kommer på mejl någon dag innan utbildningen.

Avgift:
Utan kostnad

SDI Handledardagar 2024

SDI Handledardagar 2024

Varmt välkommen till 2024 års handledardag för dig som är SDI-certifierad.

Ta chansen att träffa oss på Atoll, dela erfarenheter med andra SDI-handledare och inte minst för att fylla på med energi och nya ideér. Vi delar som vanligt med oss av årets nyheter och lite ”tips-och-tricks”.
Du väljer om du vill träffas fysiskt i Stockholm respektive Ängelholm eller om du vill delta digitalt via Zoom.

Agenda:

• Erfarenhetsutbyte kring att arbeta med plattformen och mobil-appen
• Nyheter.
• Att på bästa sätt förbereda deltagare inför en utbildning
• Tips på övningar och aktiviteter för att hålla lärandet vid liv
• Olika typer av prenumerationer. Det blir lättare för mindre företag att få tillgång till hela CoreStrengths.

Vi ser fram emot att ses!

Thomas Erdös och Catarina Dehlin

Avgift: 1090 kr (exkl. moms)

I Stockhom och Ängelholm ingår lunch, förmiddagskaffe och eftermiddagsfika.

Tid: 10:00-16:00

Datum:
9 Jan 2024, Virtuellt, Zoom.
16 jan 2024, Stockholm, Åkeshofs Slott (Bromma)
17 jan 2024, Hyllinge, Lydinge Resort (mellan Helsingborg och Ängelholm)

Certifiering CoreStrengths & SDI

Grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0. 
Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer”.

Denna grundcertifiering vänder sig till dig som inte har något tidigare certifieringsnivå inom SDI.
För dig som tidigare är SDI-certifierad och vill uppgradera dig till det nya SDI 2.0 finns separata Uppgraderingsdagar.

Upplägg
Före utbildningen kommer du få ta del av programmet ”Resultat genom Relationer” digitalt genom självstudier. Certifieringsutbildningen hålls därefter under 3 dagar digitalt via Zoom.

Plats:
Webbutbildning via Zoom. Inbjudan kommer på mejl någon dag innan utbildningen.

Avgift:
Deltagande 26 000 kr + moms. Faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

Certifiering Genos EI

Certifiering Genos EI

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Inga löpande licenskostander tillkommer.

Upplägg:
Efter en inledande introduktion så kommer du att få göra en Genos EI 180-kartläggning. Du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport innan utbildningen börjar.
Utbildningen sker därefter under 2 heldagar varefter du gör en individuell uppkörning.
Sista dagen knyter vi ihop säcken och avslutar utbildningen.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
24 900 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

Uppgradering till SDI 2.0

Uppgradering till SDI 2.0

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå.

Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering under en utbildningsdag där du får lära dig att använda det nya systemet och ta del av övningar.

Upplägg:
Uppgraderingen sker under en dag och genomförs via Zoom.

Ur innehållet:

 • Visa de nya funktionerna i SDI 2.0
 • Genomgång av Core Strengths-plattformen
 • Det nya utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer” och alla presentationer och videos som finns.
 • Den nya tekniken och hur du använder presentatören och appen.
 • Du får själv få prova på att använda det nya materialet.

Före uppgraderingen kommer du att göra din egen SDI 2.0-kartläggning och bekanta dig med den del av den nya Core Strengths-plattformen som du ”landar” på när du gjort klart kartläggningen.

Plats:
Webbutbildning via Zoom. Inbjudan kommer på mejl någon dag innan utbildningen.

Avgift:
10 700 kr exkl. moms. Inklusive det nya digitala handledarmaterialet. Faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.