EI kompetens 6 – Positiv påverkan

EI kompetens 6 – Positiv påverkan

Att positivt påverka hur andra känner sig genom problemlösning, feedback, se och stödja andras arbete.   

Vi kan positivt påverka hur andra känner sig genom hur vi själva beter oss, vad vi gör. Vi påverkar genom hur vi hjälper varandra. Det är en viktig förmåga att kunna hjälpa någon som är stressad över något och stötta den personen att hitta ett sätt att hantera det svåra på.

Du kan ha en positiv inverkan på andra genom att agera på ett sätt som påverkar hur andra känner sig. Det handlar om att skapa ett positivt arbetsklimat, hjälpa andra att hitta effektiva sätt att reagera i svåra och upprörande situationer och att hjälpa människor att lösa problem.
Denna kompetens hjälper till att skapa en produktiv arbetsmiljö.

”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”

— Benjamin Franklin

Människor som positivt kan påverka andras humör, sinnesstämning och känslor är energigivande och inspirerande att arbeta med. De motiverar de som finns omkring sig. Avsaknaden av positiv påverkan kan leda till att en person uppfattas som likgiltig.

Hur vi du upplevas? 

Fem konkreta tips på vad du kan göra: 

 • Ge ärlig och äkta positiv feedback. Berätta för de du arbetar med vad de gör som du uppskattar och hur det får dig att känna.
 • Försök att balansera tonen i diskussioner och på möten så att ni fokuserar både på utmaningar och saker som fungerar och går bra.
 • Kommunicera ofta för att minska risken att människor känner osäkerhet. Kommunicera hellre en gång för mycket än en gång för lite. Osäkerhet uppfattas av vår hjärna som ett hot och om vi känner oss välinformerade leder det till en känsla av trygghet. 
 • Lägg tid på att lära känna varandra. Småprata, se varandra i ögonen, fråga hur det är, nämn personen vid namn. Små saker som detta bidrar till att vi känner tillhörighet. 
 • Ta dig fem eller tio minuter om dagen för att fråga dig själv: Är jag snäll? Hur kan jag vara snäll? Vem i samhället behöver stöd och hjälp och vad kan jag göra?

”Om du tror att du redan vet vad den andra personen tänker, då är du inte redo för samtal”

EI kompetens 5 – Självledarskap

EI kompetens 5 – Självledarskap

Att hantera din egen sinnesstämning och dina känslor, din tid och dina beteenden samt att ständigt förbättra dig själv.   

Denna viktiga emotionellt intelligenta kompetens bidrar till ditt välmående och din resiliens/motståndskraft.
Det är denna förmåga som hjälper dig att resa dig igen efter motgångar och den hjälper dig att leda dig själva till ett lyckligt och tillfredställande liv.

Självledarskap är inte enkelt att utveckla men det finns tekniker som du kan använda.

 • Hantera stress
 • Sätt gränser
 • Fysisk hälsa
 • Vårda relationer
 • Träna din ”emotionella muskel”

“Jag kände mig på något sätt förrådd av forskningen, den som jag ägnade mig åt för att kunna kontrollera och förutse allt. Och så visar den att det bästa sättet att leva helhjärtat är att göra motsatsen, att sluta kontrollera och förutse och i stället vara sårbar”

— Brené Brown, Professor vid University of Houston Graduate College of Social Work

Stress begränsar vårt tänkande och vår tolkning av händelser. Det aktiverar vår s.k. emotionella hjärna och hämmar vår tänkande del av hjärnan. När det är möjligt, försök att stanna upp en stund och ge dig själv lite tid mellan den stressiga situationen eller händelsen och din egen reaktion. Försök att sätta ord på det som nyss hände, formulera för dig själv vad du vill uppnå och olika handlingsalternativ som mest sannolikt leder till det önskade resultatet. Kanske är det just nu du skall ta en kort promenad.

Sätt medvetna gränser för dig själv. Det kan handla om när och hur ofta du skall använda social media eller hur länge du skall arbeta på kvällen. Genom att medvetet sätta dina gränser stärks ditt självledarskap. Annars är risken stor att andra sätter dina gränser åt dig.

Det finns ett intressant och starkt samband mellan vår mentala hälsa och vår fysiska hälsa.
Om du vill må bättre, måste du sova bättre.
Om du vill må bättre, måste du äta bättre.
Om du vill må bättre, måste du träna och röra på dig mer.

Vårda dina relationer. Kvalitén på våra relationer påverkar starkt vårt välmående. Vikten av trygga relationer är ett arv vi alla bär med oss från våra förfäder då trygga relationer var lika med överlevnad. Tänk på dina viktiga relationer i livet och på de små saker du kan göra för att stärka dessa relationer.

Olika miljöer påverkar dig på olika sätt. Se till att vara i miljöer som du mår bra av, gör saker du tycker om och upplev saker som berör dig. Du har en ”emotionell muskel” där inne och om du vill utveckla och stärka den muskeln behöver du aktivt ”motionera” den. Det handlar om att uppskatta och träna på olika känsloreaktioner inom dig.  
– Vad gör du medvetet för att bli berörd? 

”Att gå omkring och hysa agg mot andra gör ingen människa lycklig”

Om du inte har ett gott självledarskap han upplevas som temperamentsfull. Med gott självledarskap kommer du sannolikt upplevas som resilient. Hur vi du upplevas?  

Fyra konkreta tips på vad du kan göra: 

 • Om du hör till dem som tittar i din mobil ända fram tills du skall gå och lägga dig kan du sätta en gräns och säga till dig själv – ”Jag skall inte titta i min mobil en timme före det att jag går och lägger mig”. 
 • Om du lyssnar till nyheterna och nyheterna gör dig orolig kan du sätta en gräns och säga till dig själv – ”Jag skall bara titta på så här mycket nyheter så här ofta, istället för att ha dem på 24/7″. 
 • Sätt dig själv i gungning ibland. Lyssna på någon som har en fullständigt motsatt uppfattning än du själv, kanske en politisk motsats. Känn efter hur den frustation som då sannolikt väcks känns. I en trygg miljö kan du lugnt träna på att känna denna typ av känslor. Det stärker din ”emotionella muskel”.  
 • Se program du blir berörd av. Kanske är det någon talangtävling där du berörs av deltagarnas historia. Se en film som du gråter eller skrattar till. Gå på en teaterföreställning som väcker dina känslor. Läs en skönlitterär bok. 

Ett av väldens mest sedda TED-talks med sårbarhetsforskaren Brené Brown

EI kompetens 4 – Beakta känslor

EI kompetens 4 – Beakta känslor

Skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet genom att även använda den information som finns i egna och andras känslor  

Beaktande av känslor är förmågan att använda känslomässig information som ett stöd för att ta kloka beslut. 

Om du stannar upp och funderar över de känslor som finns hos dig och hos andra kan du använda den informationen tillsammans med andra viktiga källor, som fakta och siffror. Den här förmågan handlar inte om att ta känslomässiga beslut – det handlar om att skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet.

Denna förmåga är mycket viktig när det gäller ledarskap och många chefer skulle tjäna på att använda den oftare. Det är förmågan att ta in information från både avancerat tänkande och den känslomässiga delen av hjärnan samtidigt som leder till de bästa besluten.

Om du inte reflekterar över stämningen i ditt team kan det leda till att du inte tänker på hur budskap landar, varför förändring inte går så bra och varför människor gör på ett visst sätt. 

Om du är i en position som innebär en betydande del beslutsfattande är detta en viktig emotionellt intelligent kompetens för dig.Du har en position där dina beslut förmodligen påverkar många andra människor. I denna typ av position måste du vara försiktig, du behöver ha koll på din moraliska kompass och ditt sociala ansvar och se till att många av de beslut du tar och de effekter de skapar ligger i linje med dessa värderingar. Bra beslut har alltid en känslomässig komponent i sig.

 António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

“Början av allt var känsla. Känslomässiga svar är därför inte en passiv process.”

— António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

Om du inte beaktar känslor i ditt beslutsfattande kan du upplevas som begränsad. Tar du känslor i beaktande kommer du sannolikt upplevas som vidsynt

Hur vi du upplevas?  

Tre tips på vad du kan göra för att beakta känslor: 

 • Innan du fattar ett beslut, stanna upp en liten stund och känn efter. Vad känner du inför detta? Är det ett beslut som kommer påverka andra – fundera en stund över hur de personer kommer känna när beslutet är taget. 
 • Frågar andra om hur de känner inför möjliga lösningar på problem. Det ger dig värdefull information för att kunna överväga frågeställningar och problem från olika perspektiv.
 • Ställ dig själv frågan – Skulle jag känna mig nöjd och stolt om min familj visste att jag tog detta beslut?  

En av våra stora experter och forskare på hjärnan Katarina Gospic skriver om vikten att beakta känslor.   

EI kompetens 3 – Autenticitet

EI kompetens 3 – Autenticitet

Autenticitet handlar om att öppet och effektivt uttrycka sig själv, stå för sina åtaganden och uppmuntra andra att göra detsamma.  

Känslor bidrar starkt till att kunna känna samhörighet med andra. När vi känner samhörighet mår vi bra och känner oss trygga. Känslorna kopplar ihop oss människor. Det är mycket kraftfullt att uttrycka vad vi känner och den kraften kommer från att göra det på ett autentiskt sätt. Att vara autentisk handlar bland annat om att uttrycka känslor som glädje och frustration, ge feedback till kollegor kring hur du känner, dela dina känslor vid rätt tillfälle, på rätt nivå och till rätt människor. Att våga visa sårbarhet är bland det starkaste du kan göra, om det görs på ett autentiskt sätt. Att stänga av sin sårbarhet är att stänga av möjligheter. Autenticitet är en viktig förmåga i alla sammanhang: på arbetet, hemma och i alla dina sociala kontakter. 

När du i hög grad är autentisk kommer du sannolikt att upplevas som genuin. Om du däremot inte autentiskt visar vad du känner eller inte håller vad du lovar kan du upplevas som opålitlig

Hur autentisk är du och hur autentisk vill du vara? 

Tre tips på vad du kan göra för att agera ännu mer autentiskt: 

 • För att kunna uttrycka vad du känner behöver du först vara ¨intonad¨ på dig själv. Att stanna upp och sätta ord på vad du känner är ett mycket bra första steg. Sätt en ”etikett” på dina känslor. Till exempel: Jag är arg. 
 • Att vara arg kan vara lätt. Men att vara arg på rätt sätt, vid rätt tillfälle är mycket svårare. När du satt ord på vad du känner – fundera över till vem du skall uttrycka din känsla, när det skall sägas och på vilket sätt. 
 • Var öppen och ärlig kring misstag. Börja notera viktiga saker som inte fungerar som du tänkt eller kring misstag du gör. Träna på att prata om detta med andra. När du gör det, kom ihåg att ha fokus på lärdomar och insikter. 

Ett fint exempel på autentiskt uttryck av känslor kan du se denna video med Archie Williams i sitt framträdande i AmericasGotTalent. Han berättar om att han suttit oskyldigt dömt i fängelse i 30 år. Lyssna på hans berättelse och ta in hur de känslor han visar berör alla som lyssnar.  

EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

Medvetenhet om andra handlar om att uppfatta och förstå vad andra känner och med denna kunskap kunna anpassa sitt beteende och bidra till att andra känner sig uppskattade och inkluderade.   

Medvetenhet om andra är avgörande för kvaliteten på våra relationer och färdigheten har en stark påverkan på hur vi känner samhörighet med andra, vilket direkt påverka vårt välmående och vår motivation.  
Som ledare är en av dina viktigaste uppdrag att frigöra potentialen hos de du arbetar med och det är mycket svårt att göra om du inte förmår att uppfatta och förstå hur andra känner sig.  

Utan förmågan till att vara medveten om andra är det svårt att vara empatisk. Empati är inte något vi säger – det är något vi gör. Vilka ord vi använder och hur vi agerar. 

Att vara medveten om andra påverkar även hur väl vi kan anpassa vårt sätt att agera för bättre kommunikation, bättre samarbeten och ökad samhörighet. Detta är avgörande om du vill skapa en miljö där andra känner sig värderade, sedda, inkluderade och lyssnade till – vilket är en förutsättning för att någon skall kunna göra sitt bästa. 

Om du inte visar en medvetenhet om andra är risken stor att du uppfattas som okänslig.  
Om du däremot visar medvetenhet om andra kommer du sannolikt upplevas som empatisk. 

Hur vill du bli uppfattad?  

Några tips på vad du kan göra: 

 • Stanna upp och reflektera över de känslor du uppfattar hos de som finns omkring dig. Fundera även över de känslor som kan finnas som du inte direkt ser. 
 • Var uppmärksam på andras röstläge och kroppsspråk – här får du viktig information. 
 • Lyssna medvetet och närvarande på vad andra säger eller inte säger. Träna på att ha fokus på att verkligen höra vad den andra säger. Det är så lätt att istället ha fokus på vad vi skall svara.  
 • Lägg tid på att förstå de personer du arbetar med, vad de värderar, vad de tycker är viktigt, vad som motiverar och de olika personligheterna. Med denna förståelse blir det lättare att förutse vad människor omkring dig uppskattar eller vad som stressar och kan trigga till konflikt. 

EI kompetens 1 – Självkännedom

EI kompetens 1 – Självkännedom

Självkännedom är grundläggande för att kunna agera med emotionell intelligens och handlar om att uppmärksamma dina egna känslor. 

Din egen sinnesstämning ”smittar av sig” och det påverkar direkt hur andra känner sig. Det i sin tur kommer påverka hur en person beter sig, vilka val man gör och vad man presterar. Självkännedom är en kritisk kompetens för att kunna bidra till en sund och kreativ arbetsmiljö. Du behöver börja med dig själv.

Om du inte agerar med god självkännedom kan det leda till att du uppfattas som frånvarande
Om du å andra sidan använder din självkännedom kommer du sannolikt att upplevas som närvarande.

Så den viktiga frågan är:  Hur du vill upplevas? 

Tre tips på vad du kan göra för att öka din självkännedom:

 • Stanna upp och reflektera över vad du känner, hur du tänker, hur du beter dig och hur du kan uppfattas av andra. Bli mer medveten om ”hur du har det”.
 • Lyssna på din kropp. Fundera över vad som skapar känslor hos dig. Genom att bli mer medveten om ditt inre jag blir du även med medveten om ditt ”känslojag” – Vad känner jag idag? Ett bra sätt är att skriva ner dina känslor, enkla dagboksanteckningar. Kanske kan du börja se mönster.
 • För att uppnå verkliga och långsiktiga förbättringar krävs det att man får ordentlig feedback. Det är oerhört svårt att, kanske omöjligt, att veta hur man upplevs av andra. Det innebär att vi måste be någon annan berätta om hur vi upplevs och vilka effekter det har på de vi arbetar med. Be andra om återkoppling och/eller gör en analys med 180° eller 360° feedback.

Läs mer vad Psychology Today skriver om självkännedom