Emotionell intelligens EI består av 6 kompetensområden

Emotionell intelligens EI består av 6 kompetensområden

Emotionell intelligens kan översiktligt beskrivas som medvetenhet om sig själv och andra. 
Dessa två storheter kan i sin tur delas upp i 6 tydliga kompetensområden: 

  • Självkännedom
  • Medvetenhet om andra
  • Autenticitet
  • Beaktande av känslor
  • Självledarskap
  • Positiv påverkan

Kognitiv intelligens (IQ) är till stor del medfödd och hyfsat konstant över livet. Emotionell intelligens (EI) däremot är en kompetens som alla kan utveckla och lära sig. En del människor är naturligt mer emotionellt intelligenta än andra, men vi alla kan få en hög emotionell intelligens, trots att vi inte föddes med den. 

Emotionell intelligens är förknippat med goda ledaregenskaper, god hälsa och stora möjligheter att lyckas i karriären. Det är mycket som tyder på att EI kommer vara en nödvändig kompetens för chefer framöver. *)
Det viktiga är dock att använda sin intelligens, det är våra beteenden som gör skillnad. Det räcker alltså inte med att förstå, du behöver göra. 

Vi kommer i en serie inlägg gå igenom alla 6 områden, ett i taget, och ge konkreta tips på vad du kan göra för att bli ännu mer emotionellt intelligent.

*) Läs mer om vad CapGemini säger om EI

Vad är emotionell intelligens EI?

Vad är emotionell intelligens EI?

Emotionell Intelligens (EI) är förmågan att uppfatta, förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Denna förmåga är lika viktig som ditt intellekt (IQ) när det kommer till att skapa framgång och välmående i ditt yrkesliv och ditt privatliv.  

Människor som använder sin emotionella intelligens skapar en miljö runt sig där andra trivs, som lockar fram kreativitet, som både känns trygg och trivsam samt ger energi och arbetsglädje. 

”Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, människor kommer glömma vad du gjorde men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.”

Maya Angelou 

Oavsett vilken yrkesroll du har så har du kontakt med andra människor. Det du gör (dina beteenden) kommer alltid att tolkas och värderas av din omgivning. Hur du upplevs av andra påverkar direkt hur andra känner sig. Och hur en person känner sig påverkar nästan allt. Det påverkar de beslut vi tar, de påverkar vår motivation, de påverkar vårt engagemang. Med en medvetenhet om detta kan du välja rätt beteenden för rätt tillfälle helt enkelt agera mer emotionellt 

Läs gärna om vad World Economic Forum säger om emotionell intelligens och varför det är viktigt:  Emotional intelligence: What it is and why you need it