Börja dagen med Atoll: Kvinnligt ledarskap eller Att leda som kvinna?

Vår absoluta uppfattning är att det finns ledare. Kvinnor som är ledare och män som är ledare. Det finns gott ledarskap och mindre bra ledarskap.

En helt central komponent när det gäller gott ledarskap är att kunna vara inifrån-styrd. Att ha lärt känna sig själv, sina värderingar och sin personlighet. Att inse att det är viktigt med distans och perspektiv och att aktivt arbeta med sin egen utveckling. Vi kallar det att vara Bottentung.
Vill du fylla på din bottentyngd? Om du är kvinna och vill ta ditt eget ledarskap till en ännu högre nivå är detta Frukostsamtal något för dig.

ATT LEDA SOM KVINNA är en, i sitt slag, helt unik utbildning med fokus på att hitta sitt eget bästa sätt att leda i regi av Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB.
Anna Lindberg och Catarina Dehlin, som leder utbildningen ATT LEDA SOM KVINNA, berättar om innehållet och ger ett smakprov.

Frukostsamtal – 2 mars 2018 och 16 mars 2018
Temat denna morgon: ATT LEDA SOM KVINNA
Tid: 2 mars och 16 mars kl 08.00 – 09.00. Kaffe serveras från kl 07:30.
PlatsBrunnsgatan 21, Stockholm
Kostnad: Ingen

Vi kommer vara max 20 personer som tar en kaffe & smörgås tillsammans. Vi ger oss själva en stund av intressanta samtal och reflektioner kring dagens tema.
Anmäl dig genom att boka en plats. Ta gärna med en kollega.
Boka då var sin biljett.

Om du som man är intresserad att bli bottentung, håll utkik, inom kort kommer även ett frukostsamtal på temat ATT LEDA SOM MAN.

Vi ses!

OBS! Det finns endast platser kvar för frukostsamtalet den 16 mars

Boka din plats

 

 

Vad gör MAN nu då? #metoo #ledarskap

Börja dagen med Atoll tema: Vad gör man nu då? #metoo #ledarskap

Vi på Atoll drivs av övertygelsen att vi behöver ”slow down to go faster”, därför bjuder vi in till frukostsamtal, med jämna mellanrum, där vi under lugna former samtalar om aktuella ämnen för chefer och ledare.

Det som verkligen leder till utveckling är när både kvinnor och män lär sig förstå genuspräglingens betydelse för sitt ledarskap och sina relationer. Detta ämne är mer aktuellt än någonsin i #metoo-tider.

Frukostsamtalet på 8 December morgon leddes av Anna Lindberg, VD Barbro Dallbom-Hall konsult, tillika en av delägarna i Atoll, och kretsade denna gång kring två frågor:

 1.  Vilket resultat vill vi uppnå i det arbete vi vill göra med hjälp av medvetenheten #metoo har skapat?
 2.  Vad kan vi göra i ”relationsprocessen”/kulturen på våra arbetsplatser för att uppnå detta resultat?

Vi vet både av vår egen erfarenhet som chefer och från aktuell forskning att relationer bygger organisationer och framgångsrika företag. Därför fokuserar vi i vårt arbete på relationsprocesser och relationskompetens.

Sammanfattningen av de engagerande samtalen följer nedan.

Vilket resultat vill vi uppnå?

 • En känsla av trygghet för kvinnor och män
 • Lika möjligheter till utveckling för kvinnor och män
 • Förståelse för våra olika upplevelser och erfarenheter av de kulturer vi verkar i
 • Män som leder jämställt som förebilder
 • Att vi värderar kompetens före kön

Vad kan vi göra i ”relationsprocessen”/kulturen?

 • Våga lyssna på kvinnor och tro på deras berättelser
 • Samtal mellan män om hur det är att vara man
 • Använd #metoo som den goda ursäkten för samtal och aktiviteter
 • Organisera samtal om att vara och leda som kvinna/man på era arbetsplatser
 • Feedback män emellan kring exkluderande och/eller sexistiska beteenden i relation till kvinnor
 • Ta ansvar som man, visa på noll-tolerans
 • Skaffa  kunskap om genus
 • Visa på var kunskap om genus finns
 • Som chef, se till att både du själv och dina medarbetare blir utbildade i genuskunskap
 • Skapa dialog kring farhågor och förväntningar om vad som kan göra ont och vad som kan bli bättre för män med ökad jämställdhet och inkludering
 • Visa på lönsamheten av jämställda företagskulturer
 • Delta i arbetet! Våga ta ställning. Var den förändring du vill se.
 • Prata jämställt istället för att prata om jämställdhet!

 

Börja dagen med Atoll: Vad är egentligen samarbetsskicklighet?

”Vilket underbart sätt att få börja dagen på. Att få börja den med er på Atoll!”

Detta härliga uttalande kommer från en deltagare som var på ett av våra Frukostsamtal vi hade under våren. Vi tog det till våra hjärtan och nu vill vi bjuda in dig till att “Börja dagen med Atoll”.

Vi på Atoll vet att relationer bygger starka organisationer. Därför har vi specialiserat oss på Relationskompetens. Väl fungerande relationer på en arbetsplats leder inte bara till effektivare samarbeten – det är en grundläggande pusselbit för god hälsa och positiv energi.

Att vara samarbetsskicklig kommer vara en avgörande faktor för framtidens framgångsföretag. I alla falla om man strävar efter kollektiv intelligens och ansvarstagande medarbetare som tar initiativ.

Börja dagen med Atoll – 6 oktober

Temat denna morgon: Vad är egentligen samarbetsskicklighet?

Tid: 6 oktober kl 08.00 – 09.00

Plats: Brunnsgatan 21, Stockholm

Kostnad: Ingen

Vi kommer vara max 15 personer som tar en kaffe & smörgås tillsammans. Vi ger oss själva en stund av intressanta samtal och reflektioner kring dagens tema. Anmäl dig genom att boka en plats. Ta gärna med en kollega. Boka då var sin biljett.

Vi ses!

Vill du hitta ditt bästa sätt att leda?

Är du en mogen man med makt? Och intresserad av att säkerställa ett modernt ledarskap? Vi inbjuder till ett smakprov 6/12 på ett av de viktigaste ledarskapsprogrammen för framtiden: MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA.  Innehållet bygger på de två viktigaste framgångsfaktorerna för modernt ledarskap – förmågan att bygga bra relationer och genusmedvetenhet. Du kommer att få en ökad medvetenhet om nyttan av relationskompetens och vad det innebär att leda både män och kvinnor. Välkomna på ett smakprov på MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA.