Certifiering Genos EI februari 2022

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Upplägg:
Certifiering sker under 2 dagar virtuellt som föregås av ett introduktionsmöte på två timmar. 
Du kommer att själv göra en Genos EI 180-kartläggning för arbetsplats och du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport. 
Efter det sista tillfället kommer du få en individuell tid för uppkörning.
Certifieringen avslutas med ett uppföljningsmöte på två timmar.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
29 600 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

 


Datum
21 februari 08:00-10:00 Introduktion
10+11 mars 09:00-17:00

28 mars 08:00-10:00 Avslutning

Certifiering Genos EI augusti 2021

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Upplägg:
Certifiering sker under 4 halvdagar virtuellt som föregås av ett introduktionsmöte på två timmar. 
Du kommer att själv göra en Genos EI 180-kartläggning för arbetsplats och du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport. 
Efter det sista tillfället kommer du få en individuell tid för uppkörning.
Certifieringen avslutas med ett uppföljningsmöte på två timmar.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
29 600 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

 


Datum höst 2021:
16 august 08:00-10:00 Introduktion

31 augusti  08:00-12:00  
1 september 08:00-12:00
7 september 08:00-12:00
8 september 08:00-12:00

Certifiering CoreStrengths & SDI 2.0

Nu har vi släppt ytterligare tillfällen för grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0.
Den kommer vara helt virtuellt på plattformen Zoom.

Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer”.

Denna grundcertifiering vänder sig till dig som inte har något tidigare certifieringsnivå inom SDI.
För dig som tidigare är SDI-certifierad och vill uppgradera dig till det nya SDI 2.0 finns separata Uppgraderingsdagar.

Upplägg:
Före certifieringsutbildningen kommer du få ta del av programmet ”Resultat genom Relationer” digitalt genom egenstudier.

Certifieringen sker därefter vid tre tillfällen
22 mars 09:00-13:00
23 mars 09:00-13:00
29 mars 09:00-13:00

Avgift:
Deltagande 19 000 kr + moms. Faktureras i förskott av Atoll AB
Handledarmaterial: 7000 kr. Faktureras av CoreStrenghts UK.

Certifiering Genos EI maj 2021

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Upplägg:
Certifiering sker under 4 halvdagar virtuellt som föregås av ett introduktionsmöte på två timmar. 
Du kommer att själv göra en Genos EI 180-kartläggning för arbetsplats och du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport. 
Efter det sista tillfället kommer du få en individuell tid för uppkörning.
Certifieringen avslutas med ett uppföljningsmöte på två timmar.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
29 600 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.


Datum vår 2021:
27 april 08:00-10:00 Introduktion

18 maj 13:00-17:00
19 maj 13:00-17:00
24 maj 13:00-17:00
25 maj 13:00-17:00

6 oktober 08:00-10:00 Avsluning

Nyckeln till lyckad försäljning

En exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare.

Atoll har tillsammans med Robert Brederman från Highlights skapat en exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare.
Den är praktiskt upplagd med diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.
Antalet deltagare är begränsat till max12 personer.  Först till kvarn gäller här!

 

Ur innehållet: 

 • Prospektera och hitta potential i varje affär
 • Bygga en värdebaserad säljprocess
 • Olika roller som säljare under processen
 • Effektiv frågeteknik för att identifiera behov
 • Att bli vald
 • Hantera invändningar på ett kundorienterad sätt
 • Skapa avslut som är lönsamma för både dig och din kund

Upplägg:

Utbildningen består av två tillfällen som bygger på varandra. Utgångspunkten är att du som deltagare identifierar dina mest prioriterade utmaningar. Fokus under utbildningen är därefter att hitta de verktyg som hjälper dig komma runt dem.

Datum: 12 mars 08:30-12:30 och 26 mars 13:00-17:00

Avgift: 3000 kr + moms.

Plats: Webbutbildning via Zoom. Inbjudan kommer på mejl någon dag innan utbildningen.

FörkunskaperInga förkunskaper behövs.

Bli en bättre pedagog med kunskap om hjärnan

En exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare

Atoll har tillsammans med Anna Tebelius Bodin skapat en utbildning för dig som är SDI-handledare. Utbildningen består av en grundkurs och fortsättningskurs inom områdena lärande och motivation samt självledarskap och välbefinnande.

Du får kunskaper om hur hjärnan fungerar och hur du kan använda kunskapen för att skapa och leda utbildningar och utvecklingsprogram som säkerställer önskade resultat.

 

Lärande och motivation

 • Vad det innebär att tänka och minnas.
 • Hur uppmärksamheten styrs.
 • Varför motivation inte är så svårt som det kan verka.

Självledarskap och välbefinnande

 • Vad triggar våra känslor i olika riktningar.
 • Hur vi medvetet kan påverka våra känsloförlopp.
 • Varför självledarskap är vägen till välbefinnande.

Grundkurs

Anmäl dig här…

Datum: 
Dag 1 – den 19 mars 2021 : Lärande och motivation
Dag 2 – den 23 april 2021 : Självledarskap och välbefinnande 

Plats:
Virtuellt Live via Zoom. Inbjudan med länk kommer på mejl någon dag före utbildningen.

Avgift: 3 500 kr exkl. moms 

FörkunskaperInga förkunskaper behövs

Fortsättningskurs

Anmäl dig här…

Datum: 
Dag 1 – den 30 april 2021 : Lärande och motivation
Dag 2 – den 7 maj 2021 : Självledarskap och välbefinnande 

Plats: Virtuellt Live via Zoom. Inbjudan med länk kommer på mejl någon dag före utbildningen.

Avgift: 3 500 kr exkl. moms

FörkunskaperFör fortsättningskursen så krävs det att du varit med på grundkursen.