Nu har vi släppt ytterligare tillfällen för grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0.
Den kommer vara helt virtuellt på plattformen Zoom.

Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer”.

Denna grundcertifiering vänder sig till dig som inte har något tidigare certifieringsnivå inom SDI.
För dig som tidigare är SDI-certifierad och vill uppgradera dig till det nya SDI 2.0 finns separata Uppgraderingsdagar.

Upplägg:
Före certifieringsutbildningen kommer du få ta del av programmet ”Resultat genom Relationer” digitalt genom egenstudier.

Certifieringen sker därefter vid tre tillfällen
22 mars 09:00-13:00
23 mars 09:00-13:00
29 mars 09:00-13:00

Avgift:
Deltagande 19 000 kr + moms. Faktureras i förskott av Atoll AB
Handledarmaterial: 7000 kr. Faktureras av CoreStrenghts UK.

Share This