Medarbetare som tar ansvar

Företag som vill skapa en kultur där medarbetare tar ägarskap och initiativ.

För att behålla sin konkurrenskraft och lyckas nå sina mål i en affärsmiljö som är tuff behöver företag medarbetare som tar initiativ, klarar förändringar och gör smarta val. En Core Strengths utbildning hjälper människor att ta bort självbegränsande hinder och stärker deras förmåga att samarbeta.

Under utbildningen lär man sig att göra effektivare val baserat på en mer korrekt bedömning av viktiga situationer genom att förstå vad som motiverar en själv och andra att agera. Kursen hjälper medarbetarna att använda hela paletten av personliga styrkor. Hela ansatsen i Core Strengths bygger på ett fundament som är en mix av forskning, psykologiska teorier och praktisk användning (Fromm 1947, Porter 1976, Rogers 1961).

Medarbetarna får ett gemensamt språk som bidrar till att förstå behov i samarbetet och gör det lättare att ta ansvar för mer produktiva val.

Se filmen här:

Referenser

Stockholm Globe Arenas identifierade ett behov av att utveckla medarbetarskapet på alla nivåer. Ett utvecklingsarbete startades först i ledningen men det var först när all personal involverades som vi såg full effekt av insatserna. Under våren 2016 genomförde vi utbildningen Aktivt Ansvar med samtliga medarbetare i företaget. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår feedback- och samarbetskultur samt effektivisera vår verksamhet. Idag ser vi att det var en mycket bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte. Utbildningen för medarbetarna utvecklades i nära samarbete med Atoll som både genomförde och följde upp utbildningen på ett mycket professionellt och personligt sätt. Aktivt Ansvar byggde på modeller och verktyg som var enkla att använda för alla. Innehållet var dessutom modernt paketerat med inspirerade filmer och arbetsmaterial vilket gjorde det enkelt för oss att praktiskt genomföra utbildningsinsatsen och följa upp den efteråt.

Idag ser vi ett stort värde av att alla medarbetare på alla nivåer fick samma budskap och samma verktyg i samband med utbildningen Aktivt Ansvar. Redan nu kan vi också se effekten av ett medarbetarskap med ökat ägandeskap och initiativtagande som resultat.

Jag kan varmt rekommendera konceptet Aktivt Ansvar, det ger inte bara tydliga resultat för företaget utan de som utvecklades mest var medarbetarna. Idag känner alla till sina egna och kollegors drivkrafter, vilket gett oss alla en effektiv plattform för att fortsätta utveckla och bygga på en stark feedback- och samarbetskultur.

Sara Ardizzone

HR Manager, Stockholm Globe Arenas

Kontakta oss för att veta mer om Medarbetare som tar ansvar

5 + 12 =

Vill du veta mer?

Läs mer om våra utbildningar inom Core Strengths.
Share This