Catarina Dehlin

{

Jag hittar min drivkraft i glädjen att bidra till att individer växer till starka personligheter och därigenom hittar sitt eget bästa sätt att vara ledare och medarbetare. Jag vill bidra till at grupper/team utvecklar sin tillit till varandra och hittar hur de kan  utnyttja sina olika  förmågor och kollektiva intelligens.

Att det är relationer som bygger starka företag är något  jag är starkt övertygad om.

 • Över 20 år i olika chefs- och ledarpositioner bl a som VD, marknadschef och head of e-commerce

 • Lång erfarenhet av ledningsgrupparbete

 • Master Trainer i dialogverktyget Strength Deployment Inventory  (TotalSDI)

 • Certifierad i Group Development Questionnare (GDQ)

 • DIHM

 • Kontakt: catarina.dehlin@atoll.se ; +46 76 626 47 57

Thomas Erdös

{

I möten med både chefer och medarbetare genom åren, ser jag tydligt betydelsen av öppenhet och tillit i relationer. Det visar sig i medarbetare som känner sig trygga och med chefer som tar ansvar för sin roll. När chefer lyckas bidra till medarbetarnas motivation, engagemang och självförtroende skapas styrka och effektivitet.

Jag vill använda all min erfarenhet, kompetens, nyfikenhet och mod för att bidra till detta.

 • Är i botten utbildad byggnadsingenjör.
 • Över 15 års erfarenhet från marknadskommunikation, både i linjefunktion och som konsult.
 • Erfarenhet från både ledningsgruppsarbete och styrelsearbete.
 • Marknadsekonom DIHM, IHM Business School.
 • Diplomerad Strategic Brand Management, avancerad varumärkesutbildning, IHM Business School.
 • Av Toyota Europe utbildad och certifierad handledare inom the Toyota Way.
 • Master Trainer i dialogverktyget Strength Deployment Inventory (TotalSDI).
 • Certifierad Handledare i Situationsanpassat Ledarskap.
 • Kontakt: thomas.erdos@atoll.se ; +46 73 035 83 39

Urban Berggren

{

Det som intresserar mig mest är chefsrollens olika aspekter och hur ledaren genom sitt agerande kan få en grupp och t.o.m. en hel organisation att nå framgång. Att arbeta med människor i utveckling är fantastiskt kul och oerhört stimulerande.

 • Började som idrottslärare.
 • Säljare B2B produkter och tjänster.
 • 20 års idrottsledarerfarenhet (ungdoms- och elitidrott).
 • Dryga 15 år i olika chef- och ledarpositioner bl a som säljchef, marknadschef, informationschef och utbildningschef.
 • Erfarenhet från ledningsgruppsarbete (3M).
 • Erfarenhet av internationellt arbete med ledarutveckling.
 • Idrottsledarexamen.
 • Ett antal sälj- ledarutbildningar.
 • London Business School Management Program.
 • Certificate SDI.
 • Kontakt: urban.berggren@atoll.se ; +46 70 969 81 01

Claes Nittzell

{
Det som intresserar mig mest är ledarrollens olika aspekter, hur komplext det kan vara och vilka beteenden som är framgångsrika. Hur viktigt det är att bygga relationer, skapa förtroende och se alla!
 • Började som säljare på bl a. Electrolux dammsugare och 3M.
 • Fortsatte som Österrikisk och svensk skidlärare.
 • Marknadsekonom.
 • Återförsäljaransvarig i tillverkande industri.
 • Training and Development Manager i UK.
 • Över 25 års erfarenhet från arbete som säljare, säljchef, regionchef ansvarig för återförsäljare i både Sverige och Europa.
 • Erfarenhet från ledningsgruppsarbete.
 • Lärare på IHM.
 • UGL Handledare.
 • Master Trainer i dialogverktyget Strength Deployment Inventory (TotalSDI).
 • Utbildad Hypnos Coach.
 • Kontakt: claes.nittzell@atoll.se ; +46 70 984 41 10