Certifiering Genos EI – 2024

Certifiering Genos EI – 2024

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Inga löpande licenskostander tillkommer.

Upplägg:
Efter en inledande introduktion så kommer du att få göra en Genos EI 180-kartläggning. Du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport innan utbildningen börjar.
Utbildningen sker därefter under 2 heldagar varefter du gör en individuell uppkörning.
Sista dagen knyter vi ihop säcken och avslutar utbildningen.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
24 900 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

Det är känslor som gör oss till människor

Det är känslor som gör oss till människor

Hur har ni det med känslorna? 🤔

Känslor – can’t live with them, can’t live without them. Alla har ett brett och levande känsloregister, det är det som gör oss levande och unika. Men känslor kan ju som bekant både hjälpa och stjälpa. Den som inte sitter i knäet på sina ryggradsreaktioner öppnar nya vardagsrum både i sig själv och i människor runtomkring.

Vi lovar att nya horisonter spricker upp när negativitetsdimman lättar i din organisation. För det behövs ju inte jättemycket fantasi för att förstå att negativitet sänker och positivitet höjer: det ena tar, det andra ger. Och det påverkar allt: stämningen i projekt, vibbarna vid kaffeautomaten, klimatet i teamet och siffrorna i årsredovisningen.

Vill du skapa en organisation som ger istället för tar? Då vill du veta mer om Emotionellt kulturindex!

Välkommen att känna mer – med oss!

Vi på Atoll kan det här med känslor. Vi vet hur det påverkar din organisation och ert resultat. Vi vill berätta mer om hur chefer och ledare kan använda den kunskapen och surfa känslovågen istället för att svepas med av den.

Emotionellt kulturindex – ett snabbt och enkelt sätt att mäta det kollektiva känsloläget i din organisation.

Frågan vi ställer är: hur vill du fördela energin i din organisation? Vi utlovar också en ögonöppnande övning som du direkt kan plocka in och använda i din egen organisation!

Vi kommer att prata om tre lägen:

 • Aktuellt läge: Vilka känslor dina medarbetare upplever på arbetet just nu.
 • Förväntat läge: Vad dina medarbetare tycker rimligt att uppleva arbetet med tanke på arbetsplatskaraktär och sammanhang.
 • Idealt läge: Vilka känslor dina medarbetare tycker att de idealt skulle vilja ha och uppleva på sin arbetsplats för att vara effektiva.

Välkommen till något av våra frukostwebinar under november eller descember.
Anmäl dig via något av formulären nedan. Jo – det är helt utan kostnad.

Vi ser fram emot att se dig i rutan!

Certifiering Genos EI – 2024

Certifiering Genos EI – 2023

Genos EI är ett globalt välrenommerat kartläggningsverktyg för emotionell intelligens. Genos EI fokuserar på beteenden och utgår ifrån 6 kompetensområden som kan utveckla den egna emotionella intelligensen. En certifiering i Genos EI ger full behörighet till alla  olika typer av kartläggningar som finns inom Genos EI: arbetsplats, ledarskap, rekrytering samt sälj.

Inga löpande licenskostander tillkommer.

Upplägg:
Efter en inledande introduktion så kommer du att få göra en Genos EI 180-kartläggning. Du kommer få en personlig genomgång av din egen Genos EI-rapport innan utbildningen börjar.
Utbildningen sker därefter under 2 heldagar varefter du gör en individuell uppkörning.
Sista dagen knyter vi ihop säcken och avslutar utbildningen.

Plats: 
Webbutbildning via Zoom.

Avgift: 
24 900 kr + moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto, faktureras i förskott.

Avbokning:
Vid avbokning av deltagare senare än 4 veckor före start faktureras 50 % av avgiften. 
Vid avbokning av deltagare senare än 2 veckor före start faktureras hela avgiften. 
Deltagare får vid behov ersättas med annan deltagare.

Emotionellt kulturindex

Emotionellt kulturindex

Hur har ni det med känslorna? 🤔

Känslor – can’t live with them, can’t live without them. Alla har ett brett och levande känsloregister, det är det som gör oss levande och unika. Men känslor kan ju som bekant både hjälpa och stjälpa. Den som inte sitter i knäet på sina ryggradsreaktioner öppnar nya vardagsrum både i sig själv och i människor runtomkring.

Vi lovar att nya horisonter spricker upp när negativitetsdimman lättar i din organisation. För det behövs ju inte jättemycket fantasi för att förstå att negativitet sänker och positivitet höjer: det ena tar, det andra ger. Och det påverkar allt: stämningen i projekt, vibbarna vid kaffeautomaten, klimatet i teamet och siffrorna i årsredovisningen.

Vill du skapa en organisation som ger istället för tar? Då vill du veta mer om Emotionellt kulturindex!

Välkommen att känna mer – med oss!

Vi på Atoll kan det här med känslor. Vi vet hur det påverkar din organisation och ert resultat. Vi vill berätta mer om hur chefer och ledare kan använda den kunskapen och surfa känslovågen istället för att svepas med av den.

Emotionellt kulturindex – ett snabbt och enkelt sätt att mäta det kollektiva känsloläget i din organisation.

Frågan vi ställer är: hur vill du fördela energin i din organisation? Vi utlovar också en ögonöppnande övning som du direkt kan plocka in och använda i din egen organisation!

Vi kommer att prata om tre lägen:

 • Aktuellt läge: Vilka känslor dina medarbetare upplever på arbetet just nu.
 • Förväntat läge: Vad dina medarbetare tycker rimligt att uppleva arbetet med tanke på arbetsplatskaraktär och sammanhang.
 • Idealt läge: Vilka känslor dina medarbetare tycker att de idealt skulle vilja ha och uppleva på sin arbetsplats för att vara effektiva.

Välkommen till ett frukost- eller lunchwebinar den 10 maj.
Anmäl dig via något av formulären nedan. Jo – det är helt utan kostnad.

Vi ser fram emot att se dig i rutan!

Tid: 10 maj 08:30-09:15

Tid: 10 maj 12:00-12:45

EI kompetens 6 – Positiv påverkan

EI kompetens 6 – Positiv påverkan

Att positivt påverka hur andra känner sig genom problemlösning, feedback, se och stödja andras arbete.   

Vi kan positivt påverka hur andra känner sig genom hur vi själva beter oss, vad vi gör. Vi påverkar genom hur vi hjälper varandra. Det är en viktig förmåga att kunna hjälpa någon som är stressad över något och stötta den personen att hitta ett sätt att hantera det svåra på.

Du kan ha en positiv inverkan på andra genom att agera på ett sätt som påverkar hur andra känner sig. Det handlar om att skapa ett positivt arbetsklimat, hjälpa andra att hitta effektiva sätt att reagera i svåra och upprörande situationer och att hjälpa människor att lösa problem.
Denna kompetens hjälper till att skapa en produktiv arbetsmiljö.

”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”

— Benjamin Franklin

Människor som positivt kan påverka andras humör, sinnesstämning och känslor är energigivande och inspirerande att arbeta med. De motiverar de som finns omkring sig. Avsaknaden av positiv påverkan kan leda till att en person uppfattas som likgiltig.

Hur vi du upplevas? 

Fem konkreta tips på vad du kan göra: 

 • Ge ärlig och äkta positiv feedback. Berätta för de du arbetar med vad de gör som du uppskattar och hur det får dig att känna.
 • Försök att balansera tonen i diskussioner och på möten så att ni fokuserar både på utmaningar och saker som fungerar och går bra.
 • Kommunicera ofta för att minska risken att människor känner osäkerhet. Kommunicera hellre en gång för mycket än en gång för lite. Osäkerhet uppfattas av vår hjärna som ett hot och om vi känner oss välinformerade leder det till en känsla av trygghet. 
 • Lägg tid på att lära känna varandra. Småprata, se varandra i ögonen, fråga hur det är, nämn personen vid namn. Små saker som detta bidrar till att vi känner tillhörighet. 
 • Ta dig fem eller tio minuter om dagen för att fråga dig själv: Är jag snäll? Hur kan jag vara snäll? Vem i samhället behöver stöd och hjälp och vad kan jag göra?

”Om du tror att du redan vet vad den andra personen tänker, då är du inte redo för samtal”