Infomöte om Genos EI – ny kartläggning

Infomöte om Genos EI – ny kartläggning

Under våren 2021 introducerade vi ett nytt kartläggningsvertyg i Sverige: Genos Emotionell Intelligens

Genom kartläggningen fås en tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns utvecklingspotential. Den finns som självskattning, 180° och 360°. Genos EI är evidensbaserad och validerad.

Vi är både stolta och glada över att Atoll är den officiella distributören i Sverige. Intresset är stort och vi fortsätter vårt arbete med certifiering av handledare.

Välkommen på en kort informationsträff där vi berättar mer!

På informationsträffen kommer vi att beröra:

 • Vad Emotionell Intelligens är
 • Nyttan för en organisation eller en ledare att utveckla sin Emotionella Intelligens
 • Hur kartläggningen ser ut och vad den mäter

Vem skall vara med?
”Det här låter spännande!”
Du som känner att temat väcker något i dig. Kanske kan det vara användbart, kanske inte.

”Finns det undersökningar och evidens?”
Mycket tyder på att EI-kompetens kommer bli allt viktigare framöver och vill du veta vad vi grundar det påståendet på bör du komma.

”Det här kan vara något som hjäper andra att utvecklas.”
Coachar du andra får du ett mycket relevant verktyg att arbeta med. Om du är ICF-coach ger en certifiering ICF-poäng.

Avgift: Ingen

 

Tid: 22 februari 08:00-10:00

Tid: 9 mars 08:00-10:00

EI kompetens 4 – Beakta känslor

EI kompetens 4 – Beakta känslor

Skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet genom att även använda den information som finns i egna och andras känslor  

Beaktande av känslor är förmågan att använda känslomässig information som ett stöd för att ta kloka beslut. 

Om du stannar upp och funderar över de känslor som finns hos dig och hos andra kan du använda den informationen tillsammans med andra viktiga källor, som fakta och siffror. Den här förmågan handlar inte om att ta känslomässiga beslut – det handlar om att skapa väl underbyggda tankar kring olika beslut i livet.

Denna förmåga är mycket viktig när det gäller ledarskap och många chefer skulle tjäna på att använda den oftare. Det är förmågan att ta in information från både avancerat tänkande och den känslomässiga delen av hjärnan samtidigt som leder till de bästa besluten.

Om du inte reflekterar över stämningen i ditt team kan det leda till att du inte tänker på hur budskap landar, varför förändring inte går så bra och varför människor gör på ett visst sätt. 

Om du är i en position som innebär en betydande del beslutsfattande är detta en viktig emotionellt intelligent kompetens för dig.Du har en position där dina beslut förmodligen påverkar många andra människor. I denna typ av position måste du vara försiktig, du behöver ha koll på din moraliska kompass och ditt sociala ansvar och se till att många av de beslut du tar och de effekter de skapar ligger i linje med dessa värderingar. Bra beslut har alltid en känslomässig komponent i sig.

 António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

“Början av allt var känsla. Känslomässiga svar är därför inte en passiv process.”

— António Damásio, Forskare inom neurologi, föreståndare för USC:s Brain & Creativity Institute.

Om du inte beaktar känslor i ditt beslutsfattande kan du upplevas som begränsad. Tar du känslor i beaktande kommer du sannolikt upplevas som vidsynt

Hur vi du upplevas?  

Tre tips på vad du kan göra för att beakta känslor: 

 • Innan du fattar ett beslut, stanna upp en liten stund och känn efter. Vad känner du inför detta? Är det ett beslut som kommer påverka andra – fundera en stund över hur de personer kommer känna när beslutet är taget. 
 • Frågar andra om hur de känner inför möjliga lösningar på problem. Det ger dig värdefull information för att kunna överväga frågeställningar och problem från olika perspektiv.
 • Ställ dig själv frågan – Skulle jag känna mig nöjd och stolt om min familj visste att jag tog detta beslut?  

En av våra stora experter och forskare på hjärnan Katarina Gospic skriver om vikten att beakta känslor.   

EI kompetens 3 – Autenticitet

EI kompetens 3 – Autenticitet

Autenticitet handlar om att öppet och effektivt uttrycka sig själv, stå för sina åtaganden och uppmuntra andra att göra detsamma.  

Känslor bidrar starkt till att kunna känna samhörighet med andra. När vi känner samhörighet mår vi bra och känner oss trygga. Känslorna kopplar ihop oss människor. Det är mycket kraftfullt att uttrycka vad vi känner och den kraften kommer från att göra det på ett autentiskt sätt. Att vara autentisk handlar bland annat om att uttrycka känslor som glädje och frustration, ge feedback till kollegor kring hur du känner, dela dina känslor vid rätt tillfälle, på rätt nivå och till rätt människor. Att våga visa sårbarhet är bland det starkaste du kan göra, om det görs på ett autentiskt sätt. Att stänga av sin sårbarhet är att stänga av möjligheter. Autenticitet är en viktig förmåga i alla sammanhang: på arbetet, hemma och i alla dina sociala kontakter. 

När du i hög grad är autentisk kommer du sannolikt att upplevas som genuin. Om du däremot inte autentiskt visar vad du känner eller inte håller vad du lovar kan du upplevas som opålitlig

Hur autentisk är du och hur autentisk vill du vara? 

Tre tips på vad du kan göra för att agera ännu mer autentiskt: 

 • För att kunna uttrycka vad du känner behöver du först vara ¨intonad¨ på dig själv. Att stanna upp och sätta ord på vad du känner är ett mycket bra första steg. Sätt en ”etikett” på dina känslor. Till exempel: Jag är arg. 
 • Att vara arg kan vara lätt. Men att vara arg på rätt sätt, vid rätt tillfälle är mycket svårare. När du satt ord på vad du känner – fundera över till vem du skall uttrycka din känsla, när det skall sägas och på vilket sätt. 
 • Var öppen och ärlig kring misstag. Börja notera viktiga saker som inte fungerar som du tänkt eller kring misstag du gör. Träna på att prata om detta med andra. När du gör det, kom ihåg att ha fokus på lärdomar och insikter. 

Ett fint exempel på autentiskt uttryck av känslor kan du se denna video med Archie Williams i sitt framträdande i AmericasGotTalent. Han berättar om att han suttit oskyldigt dömt i fängelse i 30 år. Lyssna på hans berättelse och ta in hur de känslor han visar berör alla som lyssnar.  

EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

EI kompetens 2 – Medvetenhet om andra

Medvetenhet om andra handlar om att uppfatta och förstå vad andra känner och med denna kunskap kunna anpassa sitt beteende och bidra till att andra känner sig uppskattade och inkluderade.   

Medvetenhet om andra är avgörande för kvaliteten på våra relationer och färdigheten har en stark påverkan på hur vi känner samhörighet med andra, vilket direkt påverka vårt välmående och vår motivation.  
Som ledare är en av dina viktigaste uppdrag att frigöra potentialen hos de du arbetar med och det är mycket svårt att göra om du inte förmår att uppfatta och förstå hur andra känner sig.  

Utan förmågan till att vara medveten om andra är det svårt att vara empatisk. Empati är inte något vi säger – det är något vi gör. Vilka ord vi använder och hur vi agerar. 

Att vara medveten om andra påverkar även hur väl vi kan anpassa vårt sätt att agera för bättre kommunikation, bättre samarbeten och ökad samhörighet. Detta är avgörande om du vill skapa en miljö där andra känner sig värderade, sedda, inkluderade och lyssnade till – vilket är en förutsättning för att någon skall kunna göra sitt bästa. 

Om du inte visar en medvetenhet om andra är risken stor att du uppfattas som okänslig.  
Om du däremot visar medvetenhet om andra kommer du sannolikt upplevas som empatisk. 

Hur vill du bli uppfattad?  

Några tips på vad du kan göra: 

 • Stanna upp och reflektera över de känslor du uppfattar hos de som finns omkring dig. Fundera även över de känslor som kan finnas som du inte direkt ser. 
 • Var uppmärksam på andras röstläge och kroppsspråk – här får du viktig information. 
 • Lyssna medvetet och närvarande på vad andra säger eller inte säger. Träna på att ha fokus på att verkligen höra vad den andra säger. Det är så lätt att istället ha fokus på vad vi skall svara.  
 • Lägg tid på att förstå de personer du arbetar med, vad de värderar, vad de tycker är viktigt, vad som motiverar och de olika personligheterna. Med denna förståelse blir det lättare att förutse vad människor omkring dig uppskattar eller vad som stressar och kan trigga till konflikt. 

EI kompetens 1 – Självkännedom

EI kompetens 1 – Självkännedom

Självkännedom är grundläggande för att kunna agera med emotionell intelligens och handlar om att uppmärksamma dina egna känslor. 

Din egen sinnesstämning ”smittar av sig” och det påverkar direkt hur andra känner sig. Det i sin tur kommer påverka hur en person beter sig, vilka val man gör och vad man presterar. Självkännedom är en kritisk kompetens för att kunna bidra till en sund och kreativ arbetsmiljö. Du behöver börja med dig själv.

Om du inte agerar med god självkännedom kan det leda till att du uppfattas som frånvarande
Om du å andra sidan använder din självkännedom kommer du sannolikt att upplevas som närvarande.

Så den viktiga frågan är:  Hur du vill upplevas? 

Tre tips på vad du kan göra för att öka din självkännedom:

 • Stanna upp och reflektera över vad du känner, hur du tänker, hur du beter dig och hur du kan uppfattas av andra. Bli mer medveten om ”hur du har det”.
 • Lyssna på din kropp. Fundera över vad som skapar känslor hos dig. Genom att bli mer medveten om ditt inre jag blir du även med medveten om ditt ”känslojag” – Vad känner jag idag? Ett bra sätt är att skriva ner dina känslor, enkla dagboksanteckningar. Kanske kan du börja se mönster.
 • För att uppnå verkliga och långsiktiga förbättringar krävs det att man får ordentlig feedback. Det är oerhört svårt att, kanske omöjligt, att veta hur man upplevs av andra. Det innebär att vi måste be någon annan berätta om hur vi upplevs och vilka effekter det har på de vi arbetar med. Be andra om återkoppling och/eller gör en analys med 180° eller 360° feedback.

Läs mer vad Psychology Today skriver om självkännedom