TotalSDI

Utveckla din Relationskompetens med hjälp av TotalSDI.

SDI® (Strenght Deployment Inventory®) är ett forskarbaserat och väl validerat verktyg som utvecklar människors samarbetsförmåga och sänker kostnaderna för konflikter. SDI bygger på en beteendevetenskaplig teori om relationsmedvetenhet, RAT® (Relationship Awareness Theory) och verktyget kartlägger exakt vad som motiverar människors beteenden. Genom att lära sig vilka drivkrafter som ligger bakom beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och kompetens att hantera konflikter.

Eftersom vi använder TotalSDI i många av våra uppdrag och vet att det fungerar, certifierar vi även andra professionella användare såsom konsulter, utbildningsansvariga och personer inom HR.

Som en certifierad partner/handledare, är du kvalificerad att köpa, administrera och handleda alla olika kartläggningar inom konceptet TotalSDI. Du får kompetens, stöd och kartläggningar baserat på modern forskning, allt du behöver för att hjälpa dina kunder att utveckla sina ledaregenskaper, bygga starkare team och mer effektivt lösa konflikter.

Så går det till
Innan utbildningen görs ett förarbete online i form av självskattning av Motiverande Värde System, Konfliktförlopp, Styrkor och Överdrivna Styrkor, Förväntningar på en definierad yrkesroll samt feedback från externa personer på Styrkor och Överdrivna Styrkor. Detta ligger till grund för delar av utbildningen som leds av välmeriterade certifieringshandledare. Teori blandas med upplevelsebaserade övningar och reflektioner.

Efter Certifieringsutbildningen är målet att du ska känna dig trygg och kompetent i att använda TotalSDI samt förstå hur du effektivt använder de olika kartläggningarna.

SDI är till för att utveckla effektiva samarbeten och kartläggningarna är framtagna i detta syfte. Vår certifiering ger dig tillgång till hela konceptet TotalSDI alla kartläggningar – självskattning, feedback och förväntningar. Certifieringen är tre heldagar samt en fjärde dag efter ca 2 månader. Totalt 4 dagar.

Läs mer om TotalSDI på www.totalsdi.se

Kontakta oss för att veta mer om Handledarcertifiering

4 + 3 =

Vill du veta mer?

Läs mer om våra metoder och lösningar inom området TotalSDI.
Share This