Uppgraderingar till SDI 2.0 under 2022

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå. Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering under en utbildningsdag där du får lära dig att använda det nya systemet och ta del av övningar....

läs mer

Uppgradering till SDI 2.0 december 2021

SDI har utvecklats enormt de senaste åren och tagit SDI till en helt ny nivå. Om du vill jobba vidare i denna nya tappning behöver du uppgradera din Total SDI-certifiering under en utbildningsdag där du får lära dig att använda det nya systemet och ta del av övningar....

läs mer

Certifiering CoreStrengths & SDI 2.0 mars 2021

Nu har vi släppt ytterligare tillfällen för grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0.Den kommer vara helt virtuellt på plattformen Zoom. Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet "Resultat...

läs mer

Uppgradering till SDI 2.0

Vi arbetar alla nu i CoreStrengths och med SDI 2.0. Den nya plattformen har utvecklats vidare och tagit SDI till en helt ny nivå. Värdet av att använda SDI har aldrig varit större, och om du vill jobba vidare i denna nya tappning, veta hur du ska använda systemet och...

läs mer
Share This