Certifiering CoreStrengths & SDI 2.0

Nu har vi släppt ytterligare tillfällen för grundcertifiering i CoreStrenghts och SDI 2.0.Den kommer vara helt virtuellt på plattformen Zoom. Certifieringen ger behörighet till hela CoreStrengths-plattformen: SDI 2.0 kartläggningar samt utbildningsprogrammet "Resultat...

läs mer

Uppgradering till SDI 2.0

Vi arbetar alla nu i CoreStrengths och med SDI 2.0. Den nya plattformen har utvecklats vidare och tagit SDI till en helt ny nivå. Värdet av att använda SDI har aldrig varit större, och om du vill jobba vidare i denna nya tappning, veta hur du ska använda systemet och...

läs mer
Share This