Certifiering Core Strengths och SDI 2.0

2 dagars utbildning

Som certifierad handledare i Core Strengths och SDI 2.0 kommer du ha tillgång till hela Core Strengths-plattformen. Där ingår SDI 2.0, utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer” och plattformens alla funktioner för att skapa team, jämföra resultat, kommunikationsguider mm.

Certifieringsutbildningen är också en fortbildning för ICF certifierade coacher och ger 12 värdefulla CCE poäng.

Efter utbildningen blir du certifierad i Core Strengths och du kommer vara kompetent att handleda utbildningsprogrammet ”Resultat genom Relationer”. Vill du få mer fördjupade kunskaper och en större trygghet att handleda mer på fri hand rekommenderar vi att du lägger till en fördjupningsdag. 

Ur innehållet: 

  • Förstå kommunikationsstilar baserat på ens starka sidor och underliggande drivkrafter.
  • Förstå hur man mer effektivt kan använda sina styrkor. 
  • Utveckla ett djupare personligt ansvar för att nå bättre resultat.
  • Navigera igenom konfliktsituationer som hindrar effektiv kommunikation.

Som certifierad handledare i Core Strengths kan du bidra till att skapa ett gemensamt språk och praktiska verktyg för en hel organisation – i syfte att utveckla goda relationer och effektiva samarbeten- stärka organisationens Relationella Intelligens.

Certifieringsupplägg:

DAG 1

Upplev utbildningen ”Resultat genom Relationer” som deltagare och ta del av utbildningsmaterialet.

DAG 2

Fokus på dig som handledare. Hur du använder tekniken och utbildningsmaterialet.

Vi går igenom övningarna som är med i programmet och hur du skall leda dem.

DAG 3 – Fördjupningsdag (tillägg)

Handledartekniker, tips och ytterligare övningar. 

Fördjupad kunskap kring SDI 2.0 och RAT- teorin, förståelse för verktygets tillförlitlighet och forskning samt ytterligare modeller.

Rekommenderad fördjupningsdag DAG 3, bokas separat.  

Share This