Fördjupningsdag – tillägg till Certifiering Core Strengths och SDI 2.0

1 dag 

En dag för dig som vill fördjupa dina kunskaper i SDI-teorin och dess tillämpningar. Vi delar med oss av vår egen långa erfarenhet av att handleda i SDI. Under dagen kommer vi att gå mer på djupet än under certifieringen och beröra:

  • Drivkrafter när det går bra och i konflikt
  • Styrkor och Överdrivna Styrkor
  • De olika relationsätten
  • Dr Elias Porter som upphovsman, reliabilitet och validitet för SDI 2.0 
  • Utforska hela Core Strengths-plattformens möjligheter
  • Övningar

Du kan anmäla dig till denna dag om du redan är certifierad i TotalSDI / SDI 2.0 eller är anmäld till en certifiering. 

Share This