Bli en bättre pedagog med kunskap om hjärnan

En exklusiv utbildning för dig som är SDI-handledare Atoll har tillsammans med Anna Tebelius Bodin skapat en utbildning för dig som är SDI-handledare. Utbildningen består av en grundkurs och fortsättningskurs inom områdena lärande och motivation samt självledarskap...

läs mer

Infomöte om Genos EI – ny kartläggning

Under våren 2021 kommer vi att introducera ett nytt kartläggningsvertyg i Sverige: Genos EI. Genom kartläggningen fås en tydlig och specifik återkoppling på vilka emotionellt intelligenta arbetsplatsbeteenden en person har som sina styrkor och var det finns...

läs mer
Share This