Uppgradering till SDI 2.0

1 dag webbutbildning.

Denna tilläggscertifiering vänder sig till dig som redan är certifierad i TotalSDI och vill uppgradera dig till Core Strengths och SDI 2.0 för att få full behörighet till hela den nya plattformen. 

Efter dagen kommer du kunna använda utbildningsmaterialet som finns till programmet ”Resultat genom Relationer” och alla de digital övningar som finns inbyggda i systemet.

Ur innehållet:

  • Genomgång hela Core Strengths-plattformen och alla dess nyheter.
  • Genomgång av det nya utbildningsprogrammet “Resultat genom Relationer” 
  • Visar den nya tekniken och hur du använder den nya presentatören
  • Du får uppleva de nya övningarna 

 Uppgraderingen är under en dag och den kommer under våren 2020 genomföras via webben. Du deltar alltså via din egen dator.

 Före uppgraderingsdagen kommer du att göra din egen SDI 2.0-kartläggning och bekanta dig med den del av den nya Core Strengths-plattformen som du ”landar” på när du gjort klart kartläggningen.

 Avgiften inkluderar det nya digitala Handledarmaterialet. 

Share This